:עיצוב לוגו

אגודת הסטודנטים למשפטים של האוניברסיטה העברית
מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
 העיצוב מעביר ערכים של קהילה, קשר בין בוגרים, משפט, ומשלב את הצורה של מבנה הפקולטה


You may also like

Back to Top